Các dự án tham khảo

Dưới đây là các mẫu của một số dự án chúng tôi đã thực hiện:

Số.

Dự án

 

Khách hàng

1.

 Hợp đồng hàng năm cho các sự cố cáp điện.

 

Tenaga Nasional Berhad

2.

Lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử dây cáp ngầm lõi đơn 33kV Nhôm XLPE, sợi cáp quang ngầm & Phụ kiện từ PMU Taman Jaya đến các trung tâm phân phối khác.

 

Tenaga Nasional Berhad

3.

Các cơ sở tiện ích, liên kết nối, ngoại vi (Utilities, Interconnecting, Offsite, UIO) : Xây dựng và vận hành thử (Construction and Commissioning, CC) đặt cáp 275kV, mối nối và thiết bị đầu cuối tại thiết bị đóng cắt kiểu kín cách điện bằng khí (Gas Insulated Switchgear, GIS) tại Pengerang, Johor

 

Petronas

4.

Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng công trình và vận hành thử (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning, EPCC) của Dự án cơ sở tái hóa khí LNG (Thiết bị đầu cuối RGT-2) tại Pengerang, Johor

 

Samsung C&T (KL) Sdn Bhd

5.

Projek Pengukuhan Sistem Pembahagian Elektrik Melalui Pembinaan PPU Menggatal 33/11kV, Kota Kinabalu, Sabah

 

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia

6.

Lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử cáp trên không (Aerial Bundle Cable, ABC) 33kV 3 x 150mm đối với Tuyến 1: PMU Seberang Jerteh đến SSU UDM Tembila; Tuyến 2: PPU Taman Ilmu đến SSU UDM Tembila, cho TNB Distribution, Terengganu.

 

Tenaga Nasional Berhad

7.

Lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử cáp ngầm lõi đơn 33kV nhôm XLPE và phụ kiện từ SSU Renesas đến PPU Sungai Ular, cho TNB Distribution, Kedah.

 

Tenaga Nasional Berhad

8.

Telok A & B Công trình cơ khí và đường ống nổi ngoài khơi
•  Sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử bao gồm các công trình ngoài khơi

 

MMHE / ExxonMobil

9.

Cung ứng, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử điều chỉnh MCC 7720 và Mở rộng Thiết bị đóng ngắt trung thế cho dự án đường ống Dalak (DPP).

 

Petronas / TOYO

10.

Lắp đặt hệ thống đường ống cho dự án sửa chữa và cải tạo PRR2 tại GPP-A.

 

Petronas / Hyundai

11.

Sửa chữa tàu, phun rửa và sơn.

 

Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd.

12.

Xây dựng và phát triển dự án trường học bao gồm 24 phòng học và các cơ sở liên quan khác tại Taman Nusa Damai, Masai, Plentong, Johor Bahru, Johor, cho Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia

13.

Xây dựng và phát triển dự án nhà ở bao gồm:  
 i.  280 cửa hàng/căn hộ 4 tầng
ii.  40 căn hộ 5 tầng tại Lô 3702, Mukim Rawang, Gombak, Selangor

 

Yayasan Basmi Kemiskinan (YBK)

WordPress Lightbox Plugin